Opstartspakke

Strategi- og Økonomi- session

Få hjælp til at tage temperaturen og sætte retning på din virksomhed.

Du får hjælp med:

 • At få overblik over forretningen.
 • At klarlægge jeres værditilbud til kunder.
 • At konkretisere og fokusere.
 • Gode input og ideér til at styrke din forretning m.h.t. vækst og økonomi.

5.500 kr.

Dette omfatter en indledende telefonsamtale og et formiddags- eller eftermiddagsmøde.

Så er du igang med at styrke din forretning.

 

Outsourcing af opgaver

Håndtering af opgaver til fast pris

Vi giver dig gerne et tilbud på løsning af konkrete opgaver eller længerevarende rådgivningsforløb.

Hvordan foregår det?
Vi starter med et møde, hvor vi snakker ønsker og muligheder igennem.
Vi indgår en samarbejdsaftale, som omfatter plan og økonomi, for det vi er enige om skal udføres, og de resultater vi vil opnå.

Afregning efter timepris

Hands-on og ad-hoc opgaver

Timepriser (+moms) for ad-hoc opgaver:

Hands-on Marketing

750 kr.

Hands-on Økonomi

950 kr.

Rådgivning 1-til-1

1.250 kr.

Hasteopgaver:

+ 20%

  Ring mig gerne op

  Vækst & udvikling

  Forberedelse og ansøgning om udviklingsstøtte

  Rådgivning og hjælp med gennemførsel af ansøgninger hos vækst- og innovationsfonde eller hos seed og pre-seed kapital investorer (ex. moms):

  10-20%

  (No-cure-no-pay)

  af det tilkendte beløb. Beløbet skal først afregnes, når beløbet modtages.

  Der er også mulighed for helt eller delvis betaling ifa. ejerskab.

  Tilkendes der intet beløb, er der ingen afregning.

  (På nogle projekter vil der være mulighed for afregning efter timeforbrug.)

  Ansøgning om støtte

  Corona | Covid19

  Rådgivning og hjælp med gennemførsel af ansøgninger til lønstøtte eller anden kompensentation (ex. moms):

  10%

  (No-cure-no-pay)

  af det tilkendte beløb, også af eventuelle besparelser i forbindelse med fejlindberetninger og andet.

  Beløbet skal først afregnes, når beløbet modtages.
  Tilkendes der intet beløb, er der ingen afregning.

  Vores hjælp og rådgivning ændrer ikke på eventuelle revisorkrav, men det indgår i aftalen, at vi forestår dialogen med din revisor eller kan hjælpe dig med at få en god aftale med en revisor.

  Investering i dit projekt

  Partnerskab & sweat equity

  Vi kan være interesserede i at indgå i et partnerskab i virksomheder, hvor vi mod at hjælpe med at udvikle din forretning og modtager afregning ifa. ejerskab. Det vil ofte være Sørens stærke kompetencer indenfor drift, økonomi, finansiel rådgivning og forretningsudvikling, der vil være mest relevant, men der er også mulighed for at inddrage Tine’s kompetencer indenfor branding og marketing.

  For at vi kan indgå i et partnerskab, er det bl.a. afgørende at:

  • Vi også synes, at dit produkt/ydelse er interessant.
  • At du er kompetent og visionær.

  At vi har nogenlunde de samme grundlæggende værdier, herunder:

  • At vi har respekt for hinandens kompentencer.
  • At vi lytter til hinanden og tager ansvar i fællesskab.

  Som udgangspunkt vil vi starte med at mødes face-to-face, hvor du fortæller om din forretning, økonomi, planer og udfordringer, og vi fortæller om vores forretning, erfaringer og overvejelser om din forretning.

  Er der grundlag for at fortsætte, vil vi samtidig aftale nærmere under hvilken præmis, vi fortsætter. Ser vi potentiale for et langvarrigt samarbejde, kunne en aftale være, at vi fastlægger, hvad vi skal sætte fokus på og registrerer den tid, vi bruger.

  En gang i kvartalet afklares om begge parter ønsker at fortsætte samarbejdet. Ønskes samarbejdet fortsat, fortsættes tidsregistreringen. Ønsker den ene part at stoppe samarbejdet, afregnes der for det registrerede antal timer iht. aftalen.

  Når vi har arbejdet sammen i et år, vil det registrerede antal timer blive konverteret/indgå som warrents? iht. aftalen.

  Ønsker begge parter at fortsætte samarbejdet, tyder det på at vi igang med at opbygge et stærkt partnerskab og en fremadrettet aftale indgås.