Projekbeskrivelse

Konstruktiv sparring – effektfulde resultater

Træk på min erfaring i dit beslutningsgrundlag

Marketing kan med fordel ses i et perspektiv, hvor der både sættes fokus på at styrke relationer til kunder og forretningsforbindelser og medarbejdere og interessenter. Hvordan skal tiltag indenfor markedsføring og kommunikation i det hele taget stykkes sammen, når man ønsker at arbejde med en holistisk tilgang og et fokus på, at tiltag kan vurderes, både ud fra hvor stor en effekt de har som enkeltstående tiltag og for hele virksomheden/produktet som brand.

Vil man have mest muligt ud af sit brand og sine investeringer, må man prøve at forstå de muligheder det giver, at arbejde med komplementære tiltag og synergieffekter i virksomheden.

Med dette afsæt vil valg af marketingstrategi og implementering af tiltag have mindre fokus på, hvad jeres konkurrenter gør og hvad der er rigtigt for dem, og i højere grad sætte fokus på jer og hvad der er det rigtige for jeres virksomhed.

Mange års erfaring i at arbejde med problemstillinger indenfor national og international marketing, har givet mig et mindset, der er i et konstant drive for at optimere, konceptualisere og finde og prioritere de synergier, der først og fremmeste kan udvikles til at understøtte hele virksomheden – som kan give kontinuitet og et stærkt fundament for organisk vækst.

Vil du have fordel af at kunne trække på viden om marketing i jeres virksomhed?
Der er mange muligheder og spørgsmålet er, hvad der kunne være et velegnet set-up at afprøve for jer? Jeg tilknyttes gerne til et konkret projekt eller som sparringspartner for dig eller en kollega, fx med kvartårlige face-to-face møder, hvor vi drøfter afholdte og kommende tiltag og udfordringer.

Kontakt mig og lad os tage en snak om, hvad et samarbejde kan give din virksomhed.