Projekbeskrivelse

Konceptudvikling har mange facetter

Vil det kunne styrke ideoplæg og konceptudvikling at trække på en erfaren marketingressource?

Der kan være mange fordele i at indgå et samarbejde med en ekstern sparringspartner, når man ønsker at styrke og produktudvikle sit produkt/portefølje – og gerne imens afsættet stadig er ideudviklingsfasen.

Foregår udviklingen udlukkende internt i virksomhedsregi, er der en risiko for, at man mangler objektivitet og perspektivering, fx når man vurdere forventningerne til:

  • De målsætninger man har til konceptet.
  • Hvilken værdi det nye koncept/produkt vil give ens kunder.
  • Hvornår man er klar til at lancere.
  • Hvorvidt det er en fordel at lancere i tempi/faser.
  • Hvad de essentielle budskaber skal være.
  • Hvilke platforme der skal kommunikeres på.
  • Hvor hurtigt salget vil slå igennem.

Og selvom det, lige netop i din virksomhed, selvfølgelig er noget, som I er meget opmærksomme på, vil vores rolle som ekstern sparringspartner være, at hjælpe jer med at få bekræftet, at det nu også holder stik. Vi stiller de spørgsmål, som målgruppe og interessenter vil sidde med – og vi kommer med de input, der sikrer dig, at I er godt forberedte til hvert enkelt step af en ekstern lancering.

Mange virksomheder har en kultur, der tilskynder, at nye produkter og serviceydelser kommer på markedet så hurtigt som muligt. Det har vi også. Samtidig har vi overvejelserne med om, hvad ‘så hurtigt som muligt’ kan betyde for jer, for jeres kunder og for jeres brand? Der kan ofte sættes lighedstegn mellem de fordele, der ligger i at gennemtænke udvikling og lancering en ekstra gang og succesraten ved lancering. Her kan en god tilgang ofte være, at man tillærer sig, hvordan man kan opdele i mindre dellanceringer, så man undervejs formår at inddrage de erfaringer man løbende får fra markedet i konceptudviklingen.

Vi underskriver gerne et non-disclosure agreement.